9. listopadu 2019

KultiVAR, Liberec / mapa

vstupné ??? Kč / dospělí

děti do 15 let zdarma


O festivalu

Co je Greenfest?

Tradiční liberecký festival plný inspirativních přednášek a workshopů na témata KAŽDODENNÍ UDRŽITELNOST - MINIMALISMUS - ZERO WASTE - ZDRAVÁ STRAVA.

Letos pořádáme již 7. ročník.

Kdy, kde a za kolik?

V sobotu 9. listopadu 2019 v KultiVARu v centru Liberce.

Výše vstupného bude zveřejněna nejpozději měsíc před konáním akce.

Těšte se na...

Praktické přednášky, workshopy, interaktivní stánky, prostor pro networking, promítání filmu s diskusí a program pro děti.

chci vidět celý program!

Z letošního programu

Upřesnímě nejpozději měsíc před konáním akce.

Vstupenky

Čeká na vás i večerní promítání filmu!

 

 

 

 

 

Kdo stojí za festivalem?

Greenfest - Ekofestival Liberec pořádá LIBINSPIRO, z.s., ve spolupráci s KultiVAR (cool-NISA-tour, z.s.), za finanční podpory Ekofondu Statutárního města Liberec a Libereckého kraje. 

V  souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o Vám sdělujeme, že zpracováváme  základní osobní údaje na základě obchodního vztahu.

Kontakt

Skočovská Markéta, produkce

602 443 384

Horynová Anežka, PR
721 383 618

libinspiro@gmail.com


Hlavní partneři festivalu | všichni partneři

 Liberecký kraj
 Město Liberec